الگو های رنگ

چند نمونه از الگوهای تغییر رنگ سایت

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • background
  خوش آمدید
  شرکت جهاد نصر کوثر سهامی خاص
  Jahad Nasr Kosar Co . JNKCO
  دفتر مرکزی واقع در شهر تهران
 • background
  خط مشی شرکت
  افزایش بهره وری
  افزایش رضایت ذینفعان
  بهبود مستمر توانمندیها
 • background
  پراکندگی استانی پروژه ها
  استان های تهران ، مازندران ، قم، فارس
  و استان های خوزستان ، لرستان و کرمانشاه
  راهسازی ، شبکه های آبیاری ، کانال ، سد و ...

رتبه و صلاحیت پیمانکاری

اخذشده از معاونت برنامه ریزی و نظارت راه بردی

پایه دو راه
پایه یک آب
پایه پنج تاسیسات و تجهیزات
پایه دو انبوه سازی
پایه دو ابنیه
پایه پنج کشاورزی

محور فعالیتهای

این شرکت به شرح زیر می باشد:

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای ، طراحی ، اجرای پروژه بصورت ساخت ، طرح و ساخت ، مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی در داخل و خارج از کشور مشتمل بر رشته های مختلف عمرانی (حمل و نقل ، آب ، تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و ساختمان و کشاورزی) و... .

درباره شرکت

جهاد نصر کوثر

این شرکت بعنوان شرکت سهامی خاص تحت پوشش موسسه جهاد نصر در سال 1378 با شماره 149909 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. این شرکت با دارا بودن منابع انسانی متخصص و متعهد ، امکانات و ماشین آلات مناسب ، رتبه و صلاحیت بالا و برخورداری از توان بالای فنی و مهندسی به عنوان یک شرکت پیمانکار توانمند در کلیه پروژه های عمرانی و زیربنایی مشغول فعالیت می باشد.

برخی از پروژه های خاتمه یافته

شرکت

کانال درجه 1 بطول 8 کیلومتر ، کانال درجه 2 بطول 28 کیلومتر ، زهکشهای درجه 2 بطول 8 کیلومتر ، تاسیات و ابنیه فنی ، تجهیزات هیدرومکانیکی و نصب دریچه ها و ...

اعضاء هیات مدیره

image رئیس هیات مدیره
m.aghakhani@jnkosar.com

خلاصه ای از سوابق کاری : عضو هیات مدیره شرکت حمل و نقل ، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آزاد راه ها ، عضو هیات مدیره سازمان توسعه راههای ایران ، رئیس کمیسیون ماده 31 وزارت جهاد رئیس گروه آموزش علمی کاربردی وزارت جهاد ، مدیر کل ماشین آلات و پشتیبانی وزارت جهاد ، عضو هیات مدیره موسسه جهاد نصر و ...

image عضو هیات مدیره و مدیرعامل
ah.hosseinali@jnkosar.com

خلاصه ای از سوابق کاری : معاونت عمرانی جهاد سازندگی استان قم مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران توان ، مدیر پروژه در شرکت کران دریا و ....

image نائب رئیس هیات مدیره
noranhg@jnkosar.com


خلاصه ای از سوابق کاری :

image عضو هیات مدیره
r.gasemi@jnkosar.com


خلاصه ای از سوابق کاری :

image عضو هیات مدیره
atyabi@jnkosar.com


خلاصه ای از سوابق کاری : مدیر پروژه در شرکت ماشین سازی ویژه ، رئیس کارگاه در شرکت پویندگان فن آوری نیرو ، مدیر عامل شرکت بهین آژندبنا ، ناظر شرکت مهندسین مشاور آساراب ، ناظر شرکت مهندسین مشاور خرسند آب ، مدیر پروژه و رئیس کارگاه در شرکت جهاد نصر کوثر و ...